Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 19.604 văn bản.

Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 2757/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4397/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4567/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 10/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Quyết định 3666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 Ban hành: 10/10/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận-huyện thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 07/10/2019
Ngày hiệu lực: 18/10/2019
Công văn 239/BXD-QLN năm 2019 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 07/10/2019
Ngày hiệu lực: 07/10/2019
Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành Ban hành: 04/10/2019
Ngày hiệu lực: 04/10/2019
Công văn 8983/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/10/2019
Ngày hiệu lực: 03/10/2019
Công văn 2313/BXD-VLXD năm 2019 về trả lời vướng mắc trong công tác quản lý vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 01/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 30/09/2019
Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Kế hoạch 6250/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 70-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Công văn 1193/TTg-CN năm 2019 triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Công văn 3098/BTTTT-KHCN năm 2019 công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019

Menu