Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 2

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 19.604 văn bản.

Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 26/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Quyết định 76/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 25/12/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Quyết định 77/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 25/12/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Quyết định 78/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 25/12/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 24/12/2019
Ngày hiệu lực: 24/12/2019
Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 19/12/2019
Ngày hiệu lực: 31/12/2019
Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 Ban hành: 18/12/2019
Ngày hiệu lực: 18/12/2019
Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017–2021 Ban hành: 18/12/2019
Ngày hiệu lực: 18/12/2019
Thông tư 20/2019/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 18/12/2019
Ngày hiệu lực: 05/02/2020
Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 17/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/12/2019
Ngày hiệu lực: 10/02/2020
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành: 13/12/2019
Ngày hiệu lực: 26/12/2019
Nghị quyết 56/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 13/12/2019
Ngày hiệu lực: 23/12/2019
Nghị quyết 45/2019/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035 Ban hành: 13/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Nghị quyết 57/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 13/12/2019
Ngày hiệu lực: 23/12/2019
Nghị quyết 58/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019 Ban hành: 13/12/2019
Ngày hiệu lực: 23/12/2019
Quyết định 51/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 12/12/2019
Ngày hiệu lực: 22/12/2019
Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 12/12/2019
Ngày hiệu lực: 22/12/2020
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành: 10/12/2019
Ngày hiệu lực: 24/12/2019
Nghị quyết 163/2019/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Ban hành: 07/12/2019
Ngày hiệu lực: 17/12/2019

Menu