Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 16

Đang xem kết quả 301 đến 320 trong tổng số 19.604 văn bản.

Công văn 993/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Công văn 1015/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Công văn 1055/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 31/01/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Công văn 864/VPCP-NN năm 2019 về vướng mắc liên quan đến dự án Khu Trung tâm đô thị Chí Linh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/01/2019
Ngày hiệu lực: 29/01/2019
Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2019 về tổ chức Tết và tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 28/01/2019
Ngày hiệu lực: 28/01/2019
Công văn 123/TTg-CN năm 2019 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/01/2019
Ngày hiệu lực: 28/01/2019
Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/01/2019
Ngày hiệu lực: 25/01/2019
Quyết định 129/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/01/2019
Ngày hiệu lực: 25/01/2019
Quyết định 126/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo năm 2025 do Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Ban hành: 25/01/2019
Ngày hiệu lực: 25/01/2019
Nghị quyết 43-NQ/TW năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 24/01/2019
Ngày hiệu lực: 24/01/2019
Nghị quyết 45-NQ/TW năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 24/01/2019
Ngày hiệu lực: 24/01/2019
Công văn 602/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/01/2019
Ngày hiệu lực: 22/01/2019
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 21/01/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Công văn 370/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/01/2019
Ngày hiệu lực: 14/01/2019
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2019 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 12/01/2019
Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/01/2019
Ngày hiệu lực: 10/01/2019
Công văn 176/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của báo chí liên quan đến công tác quy hoạch đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/01/2019
Ngày hiệu lực: 07/01/2019
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 07/01/2019
Ngày hiệu lực: 17/01/2019
Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 05/01/2019
Ngày hiệu lực: 05/01/2019

Menu