Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 15

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 19.604 văn bản.

Công văn 50/BXD-HĐXD năm 2019 về trình tự thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 06/03/2019
Ngày hiệu lực: 06/03/2019
Công văn 403/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 04/03/2019
Ngày hiệu lực: 04/03/2019
Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/03/2019
Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Kế hoạch 728/KH-UBND năm 2019 về lộ trình thực hiện triển khai xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030 Ban hành: 28/02/2019
Ngày hiệu lực: 28/02/2019
Công văn 1634/VPCP-CN năm 2019 về rà soát công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2019
Ngày hiệu lực: 28/02/2019
Quyết định 232/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/02/2019
Ngày hiệu lực: 26/02/2019
Công văn 256/TTg-CN năm 2019 về Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương tại số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/02/2019
Ngày hiệu lực: 26/02/2019
Công văn 343/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 26/02/2019
Ngày hiệu lực: 26/02/2019
Công văn 344/BXD-KTXD năm 2019 về thanh, quyết toán Hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 26/02/2019
Ngày hiệu lực: 26/02/2019
Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2019 về lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 25/02/2019
Ngày hiệu lực: 25/02/2019
Công văn 1379/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/02/2019
Ngày hiệu lực: 19/02/2019
Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 19/02/2019
Ngày hiệu lực: 19/02/2019
Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 19/02/2019
Ngày hiệu lực: 19/02/2019
Công văn 1293/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/02/2019
Ngày hiệu lực: 16/02/2019
Công văn 1292/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/02/2019
Ngày hiệu lực: 16/02/2019
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 15/02/2019
Ngày hiệu lực: 04/03/2019
Công văn 1211/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/02/2019
Ngày hiệu lực: 14/02/2019
Công văn 1143/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh thời hạn và công suất đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng cao lanh- felspat khu vực dốc Kẻo, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/02/2019
Ngày hiệu lực: 13/02/2019
Công văn 272/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng của Công ty Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 13/02/2019
Ngày hiệu lực: 13/02/2019
Công văn 136/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019

Menu