Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 14

Đang xem kết quả 261 đến 280 trong tổng số 19.604 văn bản.

Quyết định 218/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Quyết định 217/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Quyết định 216/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 15/05/2019
Công văn 2470/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/03/2019
Ngày hiệu lực: 28/03/2019
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành: 25/03/2019
Ngày hiệu lực: 25/03/2019
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2009/QĐ-UBND và 08/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Ban hành: 25/03/2019
Ngày hiệu lực: 10/04/2019
Quyết định 1161/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/03/2019
Ngày hiệu lực: 23/03/2019
Công văn 541/BXD-KTXD năm 2019 về giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 22/03/2019
Ngày hiệu lực: 22/03/2019
Công văn 68/BXD-HDXD năm 2019 trả lời về sử dụng chữ ký điện tử trong bản vẽ thiết kế xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 22/03/2019
Ngày hiệu lực: 22/03/2019
Công văn 535/BXD-GĐ năm 2019 về báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 21/03/2019
Ngày hiệu lực: 21/03/2019
Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2019 về "Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" Ban hành: 21/03/2019
Ngày hiệu lực: 21/03/2019
Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 về phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 Ban hành: 19/03/2019
Ngày hiệu lực: 19/03/2019
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 18/03/2019
Ngày hiệu lực: 29/03/2019
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 18/03/2019
Ngày hiệu lực: 01/04/2019
Công văn 508/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 18/03/2019
Ngày hiệu lực: 18/03/2019
Công văn 1998/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Đài truyền hình VTV liên quan đến các dự án đô thị tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/03/2019
Ngày hiệu lực: 13/03/2019
Quyết định 149/QĐ-BXD năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng Ban hành: 08/03/2019
Ngày hiệu lực: 08/03/2019
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 08/03/2019
Ngày hiệu lực: 20/03/2019

Menu