Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 19.604 văn bản.

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Hà Giang ban hành Ban hành: 23/04/2019
Ngày hiệu lực: 23/04/2019
Công văn 19/BXD-VLXD năm 2019 về gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 23/04/2019
Ngày hiệu lực: 23/04/2019
Công văn 3205/VPCP-V.I năm 2019 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vi phạm trật tự xây dựng tại Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm (Thành phố Đà Lạt) do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/04/2019
Ngày hiệu lực: 20/04/2019
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 19/04/2019
Ngày hiệu lực: 01/05/2019
Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/04/2019
Ngày hiệu lực: 18/04/2019
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 16/04/2019
Ngày hiệu lực: 01/05/2019
Công văn 3029/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Đài truyền hình VTV liên quan đến dự án đô thị tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/04/2019
Ngày hiệu lực: 13/04/2019
Công văn 2902/VPCP-CN năm 2019 về tháo gỡ vướng mắc để triển khai các quy hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/04/2019
Ngày hiệu lực: 10/04/2019
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Ban hành: 08/04/2019
Ngày hiệu lực: 18/04/2019
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ban hành: 08/04/2019
Ngày hiệu lực: 08/04/2019
Công văn 2777/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Báo Tiền Phong liên quan đến phản đối của cộng đồng cư dân đối với điều chỉnh quy hoạch các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/04/2019
Ngày hiệu lực: 06/04/2019
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 05/04/2019
Ngày hiệu lực: 05/04/2019
Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 Ban hành: 05/04/2019
Ngày hiệu lực: 05/04/2019
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 05/04/2019
Ngày hiệu lực: 05/04/2019
Quyết định 242/QĐ-BXD năm 2019 sửa đổi Quyết định 25/QĐ-BXD về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 04/04/2019
Ngày hiệu lực: 04/04/2019
Công văn 2729/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/04/2019
Ngày hiệu lực: 04/04/2019
Công văn 2636/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/04/2019
Ngày hiệu lực: 02/04/2019
Thông báo 53-TB/TW năm 2019 kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Ban hành: 30/03/2019
Ngày hiệu lực: 30/03/2019
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Ban hành: 29/03/2019
Ngày hiệu lực: 10/04/2019
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số điều của quy định kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành: 29/03/2019
Ngày hiệu lực: 10/04/2019

Menu