Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 19.604 văn bản.

Công văn 990/BXD-QLN năm 2019 về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/05/2019
Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/05/2019
Quyết định 514/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/05/2019
Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Phú Yên ban hành Ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/05/2019
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực: 20/05/2019
Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch Ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực: 07/05/2019
Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 quy định khung về mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 06/05/2019
Ngày hiệu lực: 06/05/2019
Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 06/05/2019
Ngày hiệu lực: 06/05/2019
Quyết định 1950/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2019 và năm 2020 Ban hành: 03/05/2019
Ngày hiệu lực: 03/05/2019
Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật khung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 theo Nghị quyết 91/NQ-HĐND Ban hành: 03/05/2019
Ngày hiệu lực: 03/05/2019
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 03/05/2019
Ngày hiệu lực: 03/05/2019
Chỉ thị 04/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 02/05/2019
Ngày hiệu lực: 02/05/2019
Công văn 23/BXD-VLXD năm 2019 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 02/05/2019
Ngày hiệu lực: 02/05/2019
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 02/05/2019
Ngày hiệu lực: 02/05/2019
Công văn 3560/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/05/2019
Ngày hiệu lực: 02/05/2019
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành: 26/04/2019
Ngày hiệu lực: 10/05/2019
Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Bắc Giang ban hành Ban hành: 26/04/2019
Ngày hiệu lực: 26/04/2019
Công văn 3378/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến thúc đẩy các thành phố hợp tác với khu vực tư nhân để phát triển đô thị thông minh theo mô hình PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/04/2019
Ngày hiệu lực: 25/04/2019
Công văn 3386/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/04/2019
Ngày hiệu lực: 25/04/2019
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 5 của quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Ban hành: 24/04/2019
Ngày hiệu lực: 04/05/2019

Menu