Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 11

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 19.604 văn bản.

Công văn 4732/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Báo Tiền phong liên quan đến nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị Ciputra và khu Đoàn Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/06/2019
Quyết định 829/QĐ-BTTTT năm 2019 về Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 31/05/2019
Ngày hiệu lực: 31/05/2019
Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 31/05/2019
Ngày hiệu lực: 31/05/2019
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành: 30/05/2019
Ngày hiệu lực: 30/05/2019
Quyết định 456/QĐ-BXD năm 2019 công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 28/05/2019
Ngày hiệu lực: 05/06/2019
Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 28/05/2019
Ngày hiệu lực: 28/05/2019
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 23/05/2019
Ngày hiệu lực: 01/06/2019
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái Ban hành: 22/05/2019
Ngày hiệu lực: 22/05/2019
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước Ban hành: 22/05/2019
Ngày hiệu lực: 30/05/2019
Quyết định 1169/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 Ban hành: 22/05/2019
Ngày hiệu lực: 22/05/2019
Quyết định 393/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 21/05/2019
Ngày hiệu lực: 21/05/2019
Công văn 576/TTg-CN năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 463/TTg-CN về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội Ban hành: 17/05/2019
Ngày hiệu lực: 17/05/2019
Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/05/2019
Ngày hiệu lực: 17/05/2019
Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 16/05/2019
Ngày hiệu lực: 16/05/2019
Quyết định 557/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 15/05/2019
Ngày hiệu lực: 15/05/2019
Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 15/05/2019
Ngày hiệu lực: 15/05/2019
Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 14/05/2019
Ngày hiệu lực: 14/05/2019
Công văn 1113/BXD-KTXD năm 2019 quyết toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 10/05/2019
Ngày hiệu lực: 10/05/2019
Công văn 129/BXD-HĐXD năm 2019 cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực: 09/05/2019
Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/05/2019

Menu