Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 10

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 19.604 văn bản.

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 20/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Quyết định 754/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5328/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5329/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5338/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 1395/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 17/06/2019
Ngày hiệu lực: 17/06/2019
Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành Ban hành: 17/06/2019
Ngày hiệu lực: 17/06/2019
Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Quốc hội ban hành Ban hành: 14/06/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Công văn 2392/TCT-KK năm 2019 về thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 13/06/2019
Ngày hiệu lực: 13/06/2019
Luật Kiến trúc 2019 Ban hành: 13/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Công văn 5115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Xây dựng kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/06/2019
Ngày hiệu lực: 12/06/2019
Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/06/2019
Ngày hiệu lực: 11/06/2019
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 10/06/2019
Ngày hiệu lực: 20/06/2019
Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/06/2019
Ngày hiệu lực: 07/06/2019
Công văn 4952/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/06/2019
Ngày hiệu lực: 07/06/2019
Công văn 3741/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 05/06/2019
Ngày hiệu lực: 05/06/2019
Công văn 4781/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/06/2019
Ngày hiệu lực: 04/06/2019
Công văn 4786/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/06/2019
Ngày hiệu lực: 04/06/2019
Công văn 4769/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/06/2019
Ngày hiệu lực: 03/06/2019
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 03/06/2019

Menu