Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 11.309 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 15/2020/TT-BTTTT Ngày ban hành: 09/07/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 15/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 30/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 854/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/05/2020    Ngày hiệu lực: 18/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 66/NQ-CP Ngày ban hành: 12/05/2020    Ngày hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 94/KH-UBND Ngày ban hành: 05/05/2020    Ngày hiệu lực: 05/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1500/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/04/2020    Ngày hiệu lực: 29/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 636/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/04/2020    Ngày hiệu lực: 29/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1426/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2020    Ngày hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/04/2020    Ngày hiệu lực: 01/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 80/KH-UBND Ngày ban hành: 16/04/2020    Ngày hiệu lực: 16/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 16/04/2020    Ngày hiệu lực: 16/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 14/CT-UBND Ngày ban hành: 13/04/2020    Ngày hiệu lực: 13/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 834/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/04/2020    Ngày hiệu lực: 09/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 07/04/2020    Ngày hiệu lực: 07/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2020    Ngày hiệu lực: 12/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực