Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tuyển lao động hợp đồng tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển lao động hợp đồng tại Công an cấp tỉnh - Bộ Công an

Số hồ sơ: B-BCA-058642-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công an
Lĩnh vực: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo thông báo tuyển dụng lao động của Công an các đơn vị, địa phương
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng