Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tuyển dụng nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước (ngành Giáo dục) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Tuyển dụng nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước (ngành Giáo dục) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-137580-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng GD&ĐT; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 45 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển, 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ xét tuyển, người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức phải công bố kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển tại trụ sở của đơn vị tuyển dụng và gửi giấy thông báo cho người dự tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hợp đồng làm việc lần đầu (sau khi trúng tuyển)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng