Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-242651-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng