Thủ tục hành chính: Trợ cấp cho trẻ mồ côi cả cha, mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ; trẻ bị bỏ rơi - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trợ cấp cho trẻ mồ côi cả cha, mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ; trẻ bị bỏ rơi - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-122622-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày sau khi nộp hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng