Trợ cấp lần đầu và chuyển vùng theo Nghị định 116/2010 được nhận khi nào?

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: LĐ425

tôi đang công tác tại Phòng Y tế huyện Nam Giang. Tôi vào công tác từ đầu năm 2017 theo hợp đồng 68, khi tối đến công tác thì gia đình tôi cũng chuyển lên đây sinh sống, vậy tôi có nhận được trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương hay không? và đến thời gian nào thì tôi nhận được,tôi có nhận được trợ cấp chuyển vùng không

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau: 1. Cơ sở pháp lý - Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/04/2017 ...
Xem nội dung đầy đủ

Gửi câu hỏi của bạn