Thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-083480-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng