Thủ tục hành chính: Trình tự thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 điều 38 của Luật Đất đai - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Trình tự thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 điều 38 của Luật Đất đai - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-153878-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị xã sa đéc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng