Thủ tục hành chính: Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1187
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Việc phạm nhân đề nghị hoặc ủy quyền hoặc từ chối nhận tiền hoặc giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.
- Việc các cơ quan thông báo cho nhau được thực hiện qua hệ thống thông tin hoặc bưu điện.
- Việc gửi tiền cho phạm nhân thực hiện qua tài khoản tạm gửi của Nhà tạm giữ; việc chuyển giấy tờ, giấy ủy quyền được thực hiện qua bưu điện; việc chuyển tài sản do Chấp hành viên trực tiếp thực hiện.
Thời hạn giải quyết: - Cơ quan thi hành án dân sự gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Công an cấp huyện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ Công an cấp huyện về việc tiếp nhận phạm nhân vào Nhà tạm giữ Công an cấp huyện
- Cơ quan thi hành án dân sự gửi tiền, giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ.
- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan thi hành án dân sự gửi.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng