Thủ tục hành chính: Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-BS233
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thi hành án dân sự hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Việc thông báo được thực hiện trực tiếp, qua bưu điện hoặc niêm yết công khai theo quy định tại Điều 39 Luật Thi hành án dân sự
- Việc đương sự nhận tiền, tài sản, giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự hoặc thông qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Đối với việc ra quyết định trả lại tiền, tài sản: 05 ngày, kể từ ngày Cục Thi hành án dân Sự hoặc Phòng Thi hành án quân khu nhận được bản án, quyết định
- Đối với việc thông báo cho đương sự: 03 ngày, kể từ ngày có quyết định trả lại tiền, tài sản
- Đối với việc trả lại tiền, tài sản cho đương sự: theo quy định tại Điều 126 Luật Thi hành án dân sự
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Quyết định trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ; - Ghi nhận kết quả: + Trường hợp trả tiền cho đương sự: Phiếu chi tiền, + Trường hợp trả tài sản cho đương sự: Biên bản Giao, nhận tài sản thi hành án, + Trường hợp xử lý tiền, tài sản đương sự không nhận, tiền được sung quỹ nhà nước: Phiếu thu, Biên lai thu tiền nộp Ngân sách nhà nước, Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, + Trường hợp tiêu hủy tài sản: Quyết định tiêu hủy tài sản, Biên bản tiêu hủy tang vật, tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng