Thủ tục hành chính: Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247258-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trả lại Chứng chỉ hành nghề (bản chính)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng