Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Tờ khai đăng ký nhãn hiệu - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-074449-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu Trí tuệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Do Cục Sở hữu Trí tuệ qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng