Tính hợp lệ phần kế máy móc trong hồ sơ dự thầu

Ngày gửi: 10/04/2018 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42388

Câu hỏi:

Trong hồ sơ dự thầu xây lắp (HSDT) phần kê máy móc thiết bị thi công có 3 máy được kê là đi thuê, tuy nhiên về chi tiết máy móc thì có 1 máy là sở hữu, còn 2 máy là ở biểu kê khai (theo mẫu HSMT) là đi thuê (tuy nhiên 2 máy này theo các hóa đơn lại là sở hữu của nhà thầu). Vậy đối với trường hợp trên có được làm rõ bổ sung không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ khoản 1 , Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu:

“Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu”.

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầy đã nộp, không làm thay đổi giá dự thầu. Do đó, trong trường hợp này, khi tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu nếu phát hiện hồ sơ phần kê khai thiết bị sử dụng trong quá trình thi công có sự mâu thuẫn thì yêu cầu nhà thầu có thể bổ sung tài liệu khi bên mời thầu có yêu cầu bổ sung.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không làm thay đổi giá dự thầu.

Như vậy, khi tiến hành mở thầu đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu, có 01 nhà thầu khi nộp hồ sơ dự thầu có nộp bản kê khai máy móc thiết bị thi công chưa rõ ràng thuộc trường hợp được bổ sung tài liệu để làm rõ. Việc làm rõ của nhà thầu này không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đề xuất đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam