Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-127454-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng