Thủ tục hành chính: Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS214
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp Sở
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng