Thủ tục hành chính: Tiếp dân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp dân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-029733-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp; Phiếu hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng