Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 43 thủ tục hành chính.

Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú - Bắc Giang
Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm - Bắc Giang
Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú - Bắc Giang
Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm - Bắc Giang
Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng - Bắc Giang
Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội - Bắc Giang
Hoãn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục - Lao động xã hội - Quảng Ninh
Hồ sơ hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục - Quảng Nam
Hỗ trợ trẻ em đi lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm - Quảng Bình
Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài - Hà Nam
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú - Hà Giang
Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên đối với người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo - Hải Dương
Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội - Hải Dương
Thủ tục hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có khả năng tái nghiện cao - Hậu Giang
Hỗ trợ trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc theo Quyết định 19/QĐ-TTg - Hậu Giang
Giải quyết hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (Đối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm) - Hậu Giang
Xét đưa trẻ em lang thang về hồi gia - Hậu Giang
Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú - Gia Lai
Hỗ trợ cho trẻ lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm - Gia Lai

Menu