Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 202 thủ tục hành chính.

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố do Sở Kế hoạch và Đầu tư được ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư - TP Hồ Chí Minh
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp thuộc công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư - Bắc Giang
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp qui mô nhỏ - Quảng Trị
Thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C- Quảng Ngãi
Thẩm định và phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) - Quảng Nam
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Quảng Nam
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - Quảng Nam
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp - Quảng Nam
Thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (đối với gói thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt) - Quảng Nam
Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Nam
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Phú Thọ
Đấu thầu công trình xây dựng do xã làm chủ đầu tư - Phú Thọ
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp - Hà Nam
Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp - Hà Nam

Menu