Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.195 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Hà Tĩnh
Cấp Iại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của ngành y tế như sau: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh - Hà Tĩnh
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) hoặc cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa - Hà Tĩnh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam (áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề vì người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; hoặc có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; hoặc không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 2 năm liên tiếp; hoặc không đủ sức khỏe để hành nghề; hoặc người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) - Hà Tĩnh
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người - Tây Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm c khoản 2 điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT - Tây Ninh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b khoản 2 điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT - Tây Ninh
Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền hoặc giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền - Tây Ninh
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của ngành y tế như sau: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thuộc lĩnh vực phân công quản lý của Bộ Y tế - Hà Tĩnh

Menu