thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Thể thao - Y tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 8.921 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Phú Thọ
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Phú Thọ
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng - Phú Thọ
Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ - Đắk Lắk
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con - Phú Thọ

Menu