Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 390 thủ tục hành chính.

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (trường hợp bị mất, cháy, rách, nát) - Phú Yên
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (trường hợp thay đổi chủ trang trại hoặc lĩnh vực sản xuất) - Phú Yên
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Cà Mau
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Lâm Đồng
Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn - Tiền Giang
Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Cà Mau
Cấp giấy phép gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Cà Mau
Cấp phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Cà Mau
Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bố trí ổn định dân cư ngoại tỉnh - Ninh Thuận
Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu - Đồng Nai
Phê duyệt dự án, hoặc phương án cánh đồng lớn - Đồng Nai
Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn - Đồng Nai
Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới - Điện Biên
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - Điện Biên
Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới - Điện Biên
Thủ tục di dân trong vùng dự án - Quảng Ninh
Thủ tục di dân ngoài huyện, ngoài tỉnh - Quảng Ninh

Menu