Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.496 thủ tục hành chính.

Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha) - Ninh Thuận
Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 20ha) - Ninh Thuận
Thẩm định hồ sơ đề xuất công nhận Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới - Ninh Thuận
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Trà Vinh
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Trà Vinh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Trà Vinh
Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha - Trà Vinh
Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Trà Vinh
Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Trà Vinh
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Trà Vinh
Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C - Trà Vinh
Cấp lại giấy phép xây dựng - Trà Vinh
Gia hạn giấy phép xây dựng - Trà Vinh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ - Trà Vinh

Menu