Đang xem kết quả 1 đến 18 trong tổng số 18 thủ tục hành chính.

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Viễn thông - Bắc Kạn
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Bình Dương
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An
Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTSI) loại I - Lai Châu
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Lai Châu
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1, cấp đặc biệt và cấp I - Tây Ninh
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - Long An
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trong các khu công nghiệp Bình Dương - Bình Dương
Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Bình Dương
Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long
Cấp giấy phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị (trạm BTS loại 1) - Vĩnh Long

Menu