thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Bất động sản

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 100 thủ tục hành chính.

Cấp công hàm đề nghị cấp thị thực cho hộ chiếu công vụ/hộ chiếu ngoại giao - Hà Tĩnh
Xác nhận đơn đề nghị cấp hộ chiếu - Quảng Ninh
Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Thủ tục sửa đổi hộ chiếu trong nước - Hà Giang
Thủ tục gia hạn hộ chiếu trong nước - Hà Giang
Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Xác nhận đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài (đối tượng: là các nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua sự quản lý của Sở Ngoại vụ và các trường hợp khác do Chứng minh nhân dân thành phố ủy quyền) - Đà Nẵng
Nhận hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ - Đồng Nai
Giao hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ - Đồng Nai
Xác nhận Tờ khai cấp hộ chiếu - Đồng Nai
Nhận hộ chiếu - Đồng Nai
Giao, trả hộ chiếu - Đồng Nai
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn
Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn
Cấp hộ chiếu (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh - Bắc Kạn
Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương
Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất - Bình Dương
Cấp hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương
Bổ sung, sửa đổi, hộ chiếu ngoại giao - Bình Dương

Menu