thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Bất động sản - Trang 5

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 100 thủ tục hành chính.

Xác nhận tờ khai cấp hộ chiếu cho người không có giấy chứng minh nhân dân hoặc trẻ dưới 14 tuổi - Vĩnh Long
Cấp lần đầu Hộ chiếu thuyền viên - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
Cấp Giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao
Cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao
Cấp hộ chiếu phổ thông - Bộ Ngoại giao
Xin cấp hộ chiếu công vụ - Bình Phước
Xin cấp hộ chiếu ngoại giao - Bình Phước
Cấp hộ chiếu ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Cấp công hàm để xin thị thực tại các cơ quan ở trong nước - Bộ Ngoại giao
Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ - Bộ Ngoại giao
Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Gia hạn hộ chiếu công vụ - Bộ Ngoại giao
Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Gia hạn hộ chiếu ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất - Bộ Ngoại giao
Cấp lại hộ chiếu công vụ do hỏng, mất - Bộ Ngoại giao
Cấp hộ chiếu công vụ - Bộ Ngoại giao

Menu