Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 394 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép công trình theo tuyến trong đô thị - Ninh Thuận
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn - Thái Nguyên
Cấp giấy phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu - Thái Nguyên
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - Thái Nguyên
Cấp phép thi công các công trình liên quan khác - Đà nẵng
Cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác - Đà nẵng
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt - Đà nẵng
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh - Bắc Giang
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh - Bắc Giang
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh - Bắc Giang
Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh - Bắc Giang
Thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình - Bình Phước
Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND huyện- Bắc Giang
Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo tuyến - Thái Nguyên
Cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến - Thái Nguyên
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - Bạc Liêu
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị - Vĩnh Long
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Ninh Thuận

Menu