Đang xem kết quả 1 đến 19 trong tổng số 19 thủ tục hành chính.

Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công - Lâm Đồng
Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi - Lâm Đồng
Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Lâm Đồng
Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc nghi công” - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh - Lâm Đồng
Giám định vết thương còn sót - Lâm Đồng
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Lâm Đồng
Hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Lâm Đồng
Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng

Menu