Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 703 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (tại tỉnh Bến Tre) (Trong trường hợp: giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy) - Bến Tre
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Bến Tre
Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Bến Tre
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện - thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến địa phương khác - Thừa Thiên Huế
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Thanh Hóa
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thanh Hóa
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Hà Nam
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Quảng Trị
Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện - Quảng Ninh
Đối với cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở từ tỉnh này đến tỉnh khác - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân - Quảng Ninh
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh
Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện - Quảng Ninh

Menu