Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 21 thủ tục hành chính.

Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện - Bắc Giang
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình
Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác - Bắc Giang
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan - Bình Thuận
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - An Giang
Đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình
Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ (QL.31, QL.37 và QL.279) đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác do Sở Giao thông vận tải quản lý - Hòa Bình
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thỏa thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 - An Giang
Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan - Bình Thuận
Gia hạn giấy phép thi công - Bình Thuận
Gia hạn giấy phép thi công - Bình Thuận
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Hòa Bình
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ (QL31, QL.37 và QL.279) đang khai thác - Bắc Giang

Menu