Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.235 thủ tục hành chính.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh - Vĩnh Long
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam do bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g, Khoản 1, Điều 29, Luật Khám bệnh, chữa bệnh - Vĩnh Long
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Vĩnh Long
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức - Vĩnh Long
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa - Vĩnh Long
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài do bị mất, bị hư hỏng; bị thu hồi do có nội dung trái pháp luật; được cấp không đúng thẩm quyền - Vĩnh Long
Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện - Long An
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Long An
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức chia tách, hợp nhất, sáp nhập - Vĩnh Long
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Vĩnh Long
Cấp giấy phép cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới - Vĩnh Long
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa - Long An
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc - Hà Tĩnh
Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh

Menu