Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 308 thủ tục hành chính.

Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An
Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Long An
Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc - Bộ Giao thông vận tải
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Bắc Giang
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô - Bắc Giang
Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán đối với các loại công trình giao thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và các công trình từ cấp 3 trở lên có tổng mức đầu tư trên 5 (năm) tỷ đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và các công trình từ cấp II trở lên sử dụng vốn khác - Bắc Giang
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên mạng lưới đường bộ trong phạm vi địa phương quản lý (Quốc lộ ủy thác: QL.31, QL.37, QL.279,... và các tuyến đường tỉnh, đường huyện đang khai thác) - Bắc Giang
Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với Quốc lộ ủy thác (QL.31, QL.37, QL.279,...) và đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ ủy thác (QL.31, QL.37, QL.279,...) và đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ ủy thác (QL.31, QL.37, QL279…) và đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý. - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Trung Quốc - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm - Bộ Giao thông vận tải
Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông cộng cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận thợ hàn, giám sát viên hàn, nhân viên kiểm tra bằng các phương pháp DT, NDT - Bộ Giao thông vận tải
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh đang khai thác - Sơn La
Chấp thuận công trình thiết yếu xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác - Sơn La

Menu