Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.329 thủ tục hành chính.

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Phú Yên
Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn - Hậu Giang
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng - Vĩnh Long
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Phú Yên
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng - Hà Tĩnh
Thẩm định hồ sơ dự toán xây dựng tranh, tượng đài phần mỹ thuật dưới 300 triệu đồng (đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc cấp tỉnh - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Phú Yên
Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) - Ninh Thuận
Thông báo triển lãm (đối với triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại địa phương - Hậu Giang
Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Hậu Giang
Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu - Hậu Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - An Giang
Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - An Giang
Cho phép đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - An Giang
Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)- Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc - Vĩnh Long
Cấp phép triển lãm mỹ thuật - Vĩnh Long
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ - Vĩnh Long

Menu