Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 373 thủ tục hành chính.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Lâm Đồng
Cấp lại thông báo mã số thuế - Ninh Thuận
Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Ninh Thuận
Cấp lại thẻ mã số thuế cá nhân - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đến- Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đi - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát giấy chứng nhận đăng ký thuế - Ninh Thuận
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát giấy chứng nhận đăng ký thuế - Ninh Thuận
Gia hạn nộp thuế - Ninh Thuận
Cấp lại thông báo mã số thuế - Ninh Thuận
Cấp lại thẻ mã số thuế cá nhân - Ninh Thuận
Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công - Ninh Thuận
Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Ninh Thuận
Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đến - Ninh Thuận
Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đi - Ninh Thuận

Menu