- Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 655 thủ tục hành chính.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Cấp phép khai quật khẩn cấp - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Quảng Ngãi
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Quảng Ngãi
Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Quảng Ngãi
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương - Quảng Ngãi
Đăng ký di vật, bảo vật quốc gia - Quảng Ngãi
Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với Bảo tàng cấp tỉnh, Bảo tàng tư nhân - Tiền Giang
Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Thái Nguyên
Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Thái Nguyên
Thành lập Bảo tàng tư nhân - Tiền Giang
Thành lập Bảo tàng cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương - Tiền Giang
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam - Vĩnh Long
Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tồ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương - Vĩnh Long
Xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia - Ninh Bình
Xếp hạng di tích - Bình Phước

Menu