Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 655 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - An Giang
Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Khánh Hòa
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Ninh Thuận
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương (không nhằm mục đích kinh doanh) - Vĩnh Long
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật trong trường hợp sau:a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị mất hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ) không sử dụng đượcb) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật bị lỗi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp gây rac) Có sự thay đổi các thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật đã được cấp - Yên Bái
Cấp phép khai quật khảo cổ khẩn cấp - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề đối với cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Phú Yên
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố - An Giang
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập - An Giang
Thành lập bảo tàng cấp tỉnh - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật - An Giang
Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Điện Biên
Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt - An Giang
Xếp hạng di tích cấp tỉnh - Bến Tre

Menu