thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 717 thủ tục hành chính.

Xét tuyển đặc cách viên chức - Phú Yên
Bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ công chức viên chức - Đồng Tháp
Nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) - Đồng Tháp
Nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn (đối với các chức Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý) - Đồng Tháp
Thi nâng ngạch công chức - Hà Tĩnh
Thi tuyển công chức - Hà Tĩnh
Công nhận kết quả xét tuyển viên chức - Cà Mau
Điều động công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) ra ngoài tỉnh - Đồng Tháp
Tiếp nhận công chức cấp xã (trừ công an, quân sự) từ tỉnh khác đến - Đồng Tháp
Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp huyện - Đồng Tháp
Thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương - Đồng Tháp
Thi tuyển công chức - Đồng Tháp
Bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức - Đồng Tháp
Điều động cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống và viên chức thuộc chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống đến công tác tại các địa phương đơn vị ngoài tỉnh cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên) - Đồng Tháp
Tiếp nhận cán bộ công chức viên chức công tác tại các địa phương đơn vị ngoài tỉnh cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý - Đồng Tháp
Xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức viên chức cấp tỉnh - Đồng Tháp
Cho ý kiến về việc tiếp nhận công chức: văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội từ tỉnh khác đến - Cà Mau
Cho ý kiến về việc điều động công chức: văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội ra ngoài tỉnh - Cà Mau
Tiếp nhận hồ sơ thi tuyển Công chức đối với thí sinh tự do - Lào Cai
Xét tuyển viên chức - Phú Yên

Menu