Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.466 thủ tục hành chính.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh - An Giang
Đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi - Cà Mau
Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức đạt chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAPH) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Đồng Tháp
Cấp Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản - Đồng Tháp
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật - Đồng Tháp
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Đồng Tháp
Cấp Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật - Đồng Tháp
Cấp Chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Đồng Tháp
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng ký kiểm tra lại) - An Giang
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - Đồng Tháp
Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Đồng Tháp
Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật - Đồng Tháp
Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Đồng Tháp
Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - An Giang
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Vĩnh Phúc
Đăng ký công bố hợp quy giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh) - An Giang
Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở giết mổ gia cầm - Đồng Tháp
Cấp Chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật - Đồng Tháp

Menu