Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 257 thủ tục hành chính.

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Phê duyệt lần đầu tài liệu Hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác - Bộ Giao thông vận tải
Thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước - Bộ Giao thông vận tải
Lựa chọn tổ chức thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước - Bộ Giao thông vận tải
Phê duyệt phương án cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước - Bộ Giao thông vận tải
Phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp bổ sung năng định trong giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay - Bộ Giao thông vận tải
Gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép cho nhân viên quản lý hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải
Gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không - Bộ Giao thông vận tải
Cấp lại Giấy phép nhân viên an ninh hàng không - Bộ Giao thông vận tải
Cấp Thẻ kỉểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay cho cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng hàng không, sân bay quốc tế - Bộ Giao thông vận tải

Menu