Đang xem kết quả 1 đến 14 trong tổng số 14 thủ tục hành chính.

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” - Bộ Y tế
Tặng thưởng Bằng khen Bộ Y tế cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế về khen chuyên đề hoặc có thành tích đột xuất đóng góp cho sự nghiệp y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Y tế cho các đơn vị có thành tích xuất sắc các lĩnh vực công tác đóng góp cho sự nghiệp y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị trong ngành y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế - Bộ Y tế
Tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” - Bộ Y tế
Tặng thưởng Chiến sĩ thi đua cấp Bộ trong ngành y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc trong ngành y tế - Bộ Y tế
Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong ngành y tế - Bộ Y tế
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” ,“Thầy thuốc ưu tú” - Lâm Đồng
Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong ngành y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, cá nhân trong ngành y tế - Bộ Y tế
Tặng thưởng Huân chương cho các tập thể, cá nhân trong ngành y tế - Bộ Y tế
Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” - Bộ Y tế

Menu