Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 51 thủ tục hành chính.

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả - Quảng Trị
Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền tác giả - Quảng Bình
Thẩm định hồ sơ đăng ký quyền tác giả - Quảng Bình
Tiếp nhận hồ sơ chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu - Hòa Bình
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền liên quan - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền liên quan - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan quyền tác giả tác phẩm - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền liên quan quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học - Hậu Giang
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học - Hậu Giang
Cấp giấy phép quyền tác giả, quyền liên quan - Đồng Tháp
Đăng ký Bản quyền tác giả - Đà Nẵng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan - An Giang
Cấp giấy phép thực hiện văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Vĩnh Long
Hướng dẫn, giải quyết tranh chấp bản quyền tác giả - Lào Cai
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan - Lào Cai
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan - Lào Cai

Menu