Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 234 thủ tục hành chính.

Chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu - Bộ Tài chính
Di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu - Bộ Tài chính
Thông báo kết quả hủy Biên lai - Bộ tài chính
Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, chế biến khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Bộ Tài chính
Thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công-điện tử) - Bộ Tài chính
Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương - Bộ Tài chính
Thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu - Bộ Tài chính
Chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới - Bộ Tài chính
Di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới - Bộ Tài chính
Chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung - Bộ Tài chính
Di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế - Bộ Tài chính
Thông báo phát hành Biên lai - Bộ tài chính
Xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng ống chuyên dụng hoặc tại giếng ngoài khơi - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất - Bộ Tài chính
Sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) - Bộ Tài chính
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài (thủ công-điện tử) - Bộ Tài chính
Thông báo hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (thủ công – điện tử) - Bộ Tài chính

Menu